KDK Info Sp. z o.o > Aktualności > Akademia Wspomagania > Szacowanie wartości zamówienia na usługi szkoleniowe w ramach Projektu

Szacowanie wartości zamówienia na usługi szkoleniowe w ramach Projektu

4 luty 2019

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na opracowanie szczegółowych scenariuszy szkoleń (stacjonarnych i e-learningowych) oraz przeprowadzenie, w formie szkolenia blended learning, szkoleń w ramach Projektu. Szkolenia będą dotyczyły wspomagania przedszkoli/szkół/placówek oświatowych w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno – przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej).

Szacowanie wartości zamówienia »

Załącznik 1 Ramowe programy szkoleń »

Załącznik 2 Formularz scenariusze »

Załącznik 3 Formularz szkolenia »

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego