Aktualności

Zakończenie projektu

Z dniem 29.10.2020 roku zakończyła się realizacja projektu: „Akademia profesjonalnych kadr systemu wspomagania pracy szkół”. Realizacja zadania 1- szkolenia- została zakończona w planowanym terminie do 31.10.2019 roku. Wsparciem w ramach tego zadania zostało objętych 200 (200 K) Uczestniczek. Po zakończeniu szkoleń każda Uczestniczka zorganizowała proces wspomagania w placówce, którą wskazała w dokumentacji szkoleniowej. Proces wspomagania […]

CZYTAJ WIECEJ

Zmiana Adresu Biura Projektu

Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować, iż z dniem 18.12.2020 uległ zmianie adres Biura Projektu. Aktualnie znajduje się ono pod adresem: ul. Grzybowska 56 00-844 Warszawa Budynek „Biura przy Warzelni” Recepcja C 4 piętro budynku

CZYTAJ WIECEJ

Realizacja Doradztwa

Proces Doradczy w projekcie rozpoczął się od VIII 2019 roku i trwa nadal. Doradztwo prowadzone było w formie spotkań stacjonarnych oraz zdalnych. Rozpoczęcie i zakończenie doradztwa w sieciach w projektu wyglądało następująco: Sieć 1 06.06.2019- 18.02.2020 Sieć 2 06.06.2019- 12.02.2020 Sieć 3 06.06.2019- 19.02.2020 Sieć 4 01.09.2019- 30.05.2020 Sieć 5 01.09.2019- 28.05.2020 Sieć 6 24.10.2019- […]

CZYTAJ WIECEJ

Szacowanie wartości zamówienia na sale, catering i noclegi na doradztwo

25 kwiecień 2019 Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na wynajem sal na spotkania indywidualne, wynajem sal szkoleniowych na spotkania grupowe, usługi cateringowe oraz zapewnienie usługi noclegowej dla Uczestników/ Uczestniczek doradztwa realizowanego w ramach projektu. Szczegóły w plikach poniżej. Szacowanie wartości zamówienia » Załącznik numer 1 Formularz cenowy […]

CZYTAJ WIECEJ

Szacowanie wartości zamówienia na doradztwo

24 kwiecień 2019 OŚWIATA I BIZNES Sp. z o. o. (Partner projektu) zaprasza do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na przeprowadzenie doradztwa w ramach Projektu mającego na celu wsparcie Uczestników/Uczestniczek projektu w prowadzeniu wspomagania w szkołach/placówkach oświatowych. Szczegóły w plikach poniżej. Szacowanie wartości zamówienia » Załącznik numer 1 Ramowe […]

CZYTAJ WIECEJ

Szacowanie wartości zamówienia na usługi e-learningowe

4 luty 2019 Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na przygotowanie do udostępnienia na platformie internetowej 16 szkoleń e-learningowych oraz ich udostępnienie, utrzymanie i administrowanie (wdrożenie, hosting, administrację systemową, wsparcie dla użytkowników) na platformie internetowej od dnia udostępnienia do 30.09.2019 r. Szacowanie wartości zamówienia » Formularz cenowy »

CZYTAJ WIECEJ

Szacowanie wartości zamówienia na usługi szkoleniowe w ramach Projektu

4 luty 2019 Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na opracowanie szczegółowych scenariuszy szkoleń (stacjonarnych i e-learningowych) oraz przeprowadzenie, w formie szkolenia blended learning, szkoleń w ramach Projektu. Szkolenia będą dotyczyły wspomagania przedszkoli/szkół/placówek oświatowych w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno […]

CZYTAJ WIECEJ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego